Home Samorząd
Samorząd PDF Drukuj Email

SAMORZĄD SZKOLNY

"Jest to złota zasada w życiu:
wymagać mało od świata, a dużo od siebie"

Władysław Biegański

 

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał... Żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... To nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...

Janusz Korczak (1878-1942), pedagog, pisarz

 

Samorząd Uczniowski to najskuteczniejsza metoda uaktywniania młodych ludzi w pracy na rzecz szkoły. Daje możliwość partnerskiej współpracy z nauczycielami, rodzicami i uczniami.
Samorząd Uczniowski to swoista szkoła wychowania. Uczy demokratycznych form współżycia, umiejętności kierowania drugimi i podporządkowania się osobom kierującym. Uaktywnia wiele osób na rzecz spraw wartych podjęcia i realizowania.
Samorząd to nie tylko uczniowska instytucja zorganizowana dla osiągnięcia określonych celów, posiadająca własną, koleżeńską władzę. Terenem samorządności uczniowskiej są wszystkie aspekty działalności szkoły tj. działalność dydaktyczna, wychowawcza, rekreacyjna, opiekuńcza a także wszystkie jej formy organizacyjne - lekcje, koła zainteresowań, zespoły artystyczne, sekcje sportowe i przedmiotowe

 

 

Samorząd klas gimnazjalnych

Przewodnicząca: Natalia Pawłowska

Z-ca: Dominika Kujawa

Członkowie: Marta Wojtysiak, Małgorzata Bilska, Agnieszka Zięty

Samorząd klas ponadgimnajalnych

Przewodnicząca: Władysław Matuszewski

Z-ca: Jakub Stefaniak

Członkowie: Oliwia Górkiewicz, Kamil Fludra, Maciej Maćkowiak, Weronika Gawrońska

 

Poczet Sztandarowy: Filip Pawlak, Oliwia Górkiewicz, Weronika Gawrońska

 

Opiekunowie Samorządu: Marta Mikołajczak, Ewelina Serdyńska- Kijak

Praca samorządu uczniowskiego

Samorząd Uczniowski ZSR stanowi aktywną komórkę szkoły zrzeszającą wszystkich uczniów. Jest organizacją demokratyczną, odpowiedzialną i interesującą się życiem szkoły. Stwarza uczniom szansę realnego wpływu na to wszystko, co dzieje się w szkole, uczy działania w zespole, podejmowania decyzji oraz brania za nie pełnej odpowiedzialności. W Zarządzie Samorządu Uczniowskiego zgrupowani są uczniowie wybierani podczas demokratycznych wyborach, którzy bezinteresownie działają na rzecz społeczności uczniowskiej, realizując jej potrzeby i interesy.
Każdego roku, na czele z pocztem sztandarowym, reprezentujemy szkołę podczas uroczystości państwowych, powiatowych oraz miejskich organizowanych na terenie powiatu.
W ciągu roku szkolnego zajmujemy się organizowaniem okolicznościowych imprez szkolnych oraz służymy swoją pomocą przy organizowaniu spektakli i akcji o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, koncertów.
Prowadzimy własną dokumentację. Kronika jest naszym najcenniejszym dokumentem, w którym opisujemy wszystkie najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. W gablotach zamieszczamy informacje o organizowanych na terenie szkoły imprezach okolicznościowych i kulturalno-rozrywkowych, o prowadzonych akcjach, konkursach i olimpiadach. W zależności od potrzeb organizujemy zebrania Samorządu Uczniowskiego.
Samorządy współpracują z pedagogiem szkolnym w ramach realizacji treści i zadań o charakterze profilaktycznym.