Home PCK i HDK
Krwiodawstwo PDF Drukuj Email

Działalność Szkolnego Koła PCK i Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

 


Szkolne Koło PCK przy Zespole Szkół Rolniczych ma długoletnią tradycję. Także wyjątkowo długo istnieje - 40 lat - jeden z nielicznych w Polsce - Młodzieżowy Klub Honorowych Dawców Krwi.

Opiekunką SK PCK była na początku  p. Genowefa Mańka. Ona to zainicjowała w 1974 r. grupowe oddawanie krwi całych klas, a tym samym powstanie Klubu HDK w Zespole Szkół Rolniczych. W początkowych latach istnienia Klubu odbywały się zbiorowe akcje oddawania krwi 2 razy do roku na wiosnę i na jesień.

Szkolne Koło PCK zajmowało się różnymi sprawami przez lata swej działalności.
W początkowym okresie ważną dziedziną działalności Polskiego Czerwonego Krzyża była opieka nad ludźmi starszymi. Nasza młodzież miała wyznaczonych ludzi do opieki i odwiedzała ich systematycznie, sprzątała, robiła zakupy, czytała książki.

Opiekę nad SK PCK i Klubem HDK w roku szkolnym 1984/85 przekazano w ręce p. Bogusławy Deiksler. Po przejęciu Klubu HDK -p. Bogusława Deiksler kontynuowała akcje honorowego krwiodawstwa 2 razy do roku. Wtedy ilość krwi nie zwiększała się radykalnie. Jednak od ponad 20 lat młodzi ludzie coraz bardziej interesują się ideą krwiodawstwa. W odpowiedzi na częste sygnały o braku krwi, sami z własnej woli oddają krew systematycznie.

Pomagaliśmy też ofiarom klęsk żywiołowych, np. zbieraliśmy odzież dla powodzian.

 

Ważnym zadaniem Szkolnego PCK jest popularyzowanie wśród społeczności szkolnej wiadomości i umiejętności z zakresu udzielenia I pomocy. Zapraszaliśmy na  pokazy słuchaczy Centrum Medycznego im. PCK w Poznaniu. Pokazy te cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów.

W Zespole Szkół Rolniczych- Szkolne Koło PCK swe zadania wykonuje właściwie i z dużym zaangażowaniem.

 

W 1999 r. Klub Honorowych Dawców Krwi obchodził 25-lecie istnienia.
Z tej okazji  odbywały się uroczyste obchody. Najwięcej gratulacji i życzeń przypadło opiekunce tego Klubu p. Bogusławie Deiksler. Z rąk prezesa Rady Okręgowej Honorowych Dawców Krwi p. Bernarda Komisarka otrzymała ona wspaniały puchar.

 

Nawiązujemy pierwsze kontakty z klubami HDK na terenie całego kraju, co owocuje udziałem naszych krwiodawców w zawodach szachowych.  Krwiodawcy nie zawsze biorą w nich udział ze względów finansowych.

Rok  2004 był rokiem 30-lecia działalności Klubu  i rokiem nadania naszemu Klubowi HDK imienia. Przez wiele lat nasz Klub HDK był jedynym klubem młodzieżowym w Wielkopolsce, dlatego Klub HDK przyjął nazwę „PEREŁKA”.

Od 11-13 kwietnia 2008r. –Zespół Szkół Rolniczych i Klub HDK „PEREŁKA” byli organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Honorowych Dawców Krwi w Szachach.

Gdy zlikwidowano Punkt Krwiodawstwa przy szpitalu- młodzież nasza korzysta nie tylko z autobusu przy starostwie ,ale dwa razy do roku zapraszamy ekipę z Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu do naszej szkoły. Przyjmowaliśmy tą ekipę już 16 razy.

 

 

Co roku żegnamy duże grono krwiodawców maturzystów wręczając im upominki.

12 grudnia 2008r.- nasza szkoła we współpracy z Zarządem Rejonowym PCK zorganizowała uroczyste obchody 50-lecia HONOROWEGO DAWSTWA KRWI w POLSCE. Wtedy to krwiodawcy, działacze oraz osoby wspierające HDK otrzymały pamiątkowe medale 50-lecia HDK w Polsce.

 

Wiceburmistrz p. Rafał Piechowiak wręcza podziękowanie p. B. Deiksler

W listopadzie 2009r. średzkie krwiodawstwo- decyzją Kapituły- otrzymało statuetkę  Honorowego Ambasadora Powiatu Średzkiego. Cząstka tego należy do naszej Szkoły i jest powodem do wielkiej dumy, że bezinteresowne oddawanie krwi zostało zauważone.

 

20 listopada 2009r. odbyły się uroczyste obchody 90-lecia PCK w Polsce oraz 35-lecia Klubu HDK „PEREŁKA”. W uroczystości wzięli udział władze miasta i powiatu, działacze PCK ,krwiodawcy i Dyrekcja Szkoły.

 

 

 

Statystyka oddanej krwi w danym roku szk.:

  • 2005/06 - 22,7 l krwi
  • 2006/07 - 35,6 l krwi
  • 2007/08 - 37 l krwi
  • 2008/09 - 59 l krwi
  • 2009/10 - 56,9 l krwi
  • 2010/11 - 45 l krwi
  • 2011/12 - 62,5 l krwi
  • 2012/13 - 50,5 l krwi
  • 2013/14 - 46 l krwi

 

Nasi najaktywniejsi krwiodawcy to:

Maciej Sosiński, Mikołaj Sosiński, Miłosz Ślebioda, Małgorzata Krotofil, Jacek Byttner, Tomasz Zimny ( absolwenci) oraz Jacek Sobik, Agnieszka Kucińska, Piotr Kaźmierczak , Mateusz Hybiak (abs.) , Katarzyna Słomczyńska ,  Karol Mikołajczak , Adrian Kraska ,Barbara Majchrzak, Dominik Owsianny, Michał Stachowiak, Magdalena Taciak, Agata Bagrowska, Justyna Borowiak, Magdalena Pieczyńska, Przemysław Korczyk, Marta Zgolińska, Grzegorz Karpiński, Mateusz Ptak, Katarzyna Detko,Tomasz Tabaczka(abs.) oraz nauczyciele p. Krzysztof Kluczyński, p. Tomasz Janasik, p. Jacek Januszkiewicz.

 

Pomagamy też na rzecz środowiska biorąc udział w akcji RADOSNE ŚWIĘTA w KAŻDYM DOMU we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Środzie zbierając żywność dla najuboższych mieszkańców Środy.

Co roku uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji GÓRA GROSZA.

21- 26 kwietnia 2010r .- czterech uczniów krwiodawców wraz z opiekunem wzięło udział w wycieczce –nagrodzie dla Ambasadorów Powiatu Średzkiego-szlakiem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do Włoch.

 

Zdjęcie przed muzeum w San Martino.

 

30 kwietnia br. odbyło się pożegnanie maturzystów - krwiodawców. Każdy z 30 krwiodawców otrzymał upominek.

Krwiodawcy z IVR

 

Krwiodawcy z III LO

 

Od czerwca 2010r. przez cały czas prowadzimy akcję zbiórki dla powodzian z Sandomierza - najpierw była to odzież używana, później środki czystości, drobne AGD i sucha żywność (makarony, kasze itd.). W marcu 2011r. odbyła się ostatnia wysyłka produktów do Sandomierza.

Nasi krwiodawcy systematycznie oddają krew korzystając z akcji HDK w szkole.

 

 

Akcja HDK -14 stycznia 2011 r. w ZSR

 

 

Pożegnanie krwiodawców maturzystów - 29 kwiecień 2011r.

 

 

Akcja HDK -18 listopada 2011 r. w ZSR

 

Akcja HDK -18 listopada 2011 r. w ZSR

 

 

Uczennica gimnazjum nr 3 Agata Klepacka zajęła I miejsce w Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia. Będzie nas reprezentować 22 marca 2012r. na etapie okręgowym w Poznaniu.

 

Agata zajęła II miejsce w Okręgowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

.

 

29 kwietnia 2012r. odbyło się zakończenie roku szkolnego maturzystów - wręczono upominki wszystkim krwiodawcom.

 

 

28 czerwca 2012r. odbyła się akcja "Jajko" - można było rzucać jajkiem w nauczyciela języka angielskiego w zamian za wrzucenie do puszki 2zł. w ten sposób uzbierano 600zł - pieniądze te przekazano na leki dla braci Staniszewskich.

 

29 czerwca 2012r. młodzież naszej szkoły wzięła udział w akcji "Zbieramy krew dla Polski" przy Intermarche.

 

Mieliśmy też swoje stoisko PCK na Dniach Powiatu. Agata Klepacka prezentowała pierwszą pomoc dla dzieci.

 

25 października 2012r odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, a 7 grudnia etap rejonowy tej olimpiady. Z naszej szkoły I miejsce zajęła Agata Klepacka i będzie nas reprezentować na etapie okręgowym 25 marca.

9 kwietnia 2013r. odbyła się 14 Akcja HDK w naszej Szkole. Krew oddało 28 osób co stanowi 12,6 l krwi.

 

 

 

26 kwietnia 2013r. odbyło się pożegnanie maturzystów. Wśród nich było 37 krwiodawców.

21 listopada odbyły się uroczyste obchody 55 lat HDK w Polsce. Dyrektor naszej szkoły p. Bogusław Biernat i opiekun klubu HDK Perełka otrzymali pamiątkowe medale z tej okazji.

22 listopada odbył się etap szkolny olimpiady promocji zdrowego stylu życia, a 13 grudnia etap rejonowy. Uczennica gimnazjum Adrianna Mendyka wygrała etap gimnazjalny olimpiady i będzie nas reprezentować na etapie okręgowym.

 

2 grudnia 2013r. odbyła się 15 akcja HDK w ZSR. Krew oddało 28 osób co stanowi 12.6 litra.

 

 

7 grudnia 2013r. opiekun SKPCK i klubu HDK Perełka otrzymała Kryształowe Serce najwyższe odznaczenie PCK i HDK.

 

24 marca 2014r. odbyła się 16 akcja HDK w szkole. Krew oddało 38 osób tj. 17,1 litra.

 

 

PCK uczestniczy również w Drzwiach Otwartych szkoły.

 

W marcu A. Mendyka została laureatką etapu okręgowego Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia.

 

25 kwietnia odbyło się pożegnanie maturzystów, a wśród nich 32 krwiodawców, którzy otrzymali upominki.

Opiekun SK PCK i Klubu HDK Perełka p. Bogusława Deiksler otrzymała 12 września na uroczystej sesji Rady Powiatu Średzkiego SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI nadany przez Prezydenta RP za zasługi w działalnosci na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej.

27 X odbyła się 17 akcja HDK w naszej szkole. Zapisało się 37 osób. Po badaniach krew oddało 26 osób co stanowi 11,7 l krwi. Oddawanie krwi odbywało się przy pomocy OR PCK i Bogusławy Deiksler oraz pod kierunkiem nowego prezesa Klubu HDK Perełka Krzysztofa Kluczyńskiego.

5 grudnia odbyły się uroczyste obchody 95 lat PCK oraz 40-lecia Klubu HDK "Perełka". Spotkanie prowadziła prezes OR PCK Bogusława Deiksler. W obchodach uczestniczyli dyrektor ZSR Bogusław Biernat, wicedyrektor Ewa Głowacka, nowy prezes Klubu HDK Perełka- Krzysztof Kluczyński. B.Deiksler przedstawiła historię 40-lecia istnienia Klubu, a także zaprosiła absolwentów ZSR , którzy do dziś są krwiodawcami . Są to: B.Springer,J.Byttner, D.Owsianowski,M. Sosinski, M. Ptak, A. Kolasiński, D.Owsianny, M.Muszyński, A. Kąsowski,  J.Janasik i T.Zimny. Dyplomy tym krwiodawcom wręczał dyrektor ZSR Bogusław Biernat, a upominki wicedyrektor Ewa Głowacka. B.Deiksler wręczyła dyrektorowi B.Biernatowi podziękowanie za wspieranie działalności PCK i HDK w szkole. Z kolei dyrektor B.Biernat wręczył podziękowanie i kwiaty Bogusławie Deiksler za 30 lat opieki nad prężnie działającym Klubem HDK Perełka.


W banku krwi mamy obecnie 895,2 litry.


Zapraszamy do odwiedzania strony PCK w Środzie Wlkp.