Home Edukacja Muzealna
EDUKACJA MUZEALNA

 

 

Zespół humanistyczny realizuje program edukacji muzealnej, organizując lekcje poza szkołą. Jesteśmy otwarci na współpracę z instytucjami kulturalnymi. W lutym 2008 roku gościliśmy, nie pierwszy zresztą raz, w Muzeum Narodowym w Poznaniu z klasą II LO w galerii malarstwa XIX wieku.

W ubiegłym roku szkolnym w piękne, zimowe przedpołudnie zwiedzaliśmy wnętrza galerii w Gołuchowie i Russowie w Muzeum Marii Dąbrowskiej z klasami II LO i I TR, a w bieżącym roku, 16 października, gościliśmy w Śmiełowie, jadąc śladami A. Mickiewicza z klasami II TR i IV TŻG. Te dydaktyczne wycieczki mają na celu poszerzanie oferty edukacyjnej i rozwijają naszą wiedzę o regionie, dając jednocześnie szansę poznania historii i obcowania ze sztuką.

Pod koniec roku udało nam się odwiedzić piękny i gościnny dworek w Koszutach, w którym wysłuchaliśmy lekcji o historii higieny i dawnych obyczajach.

 

                                                   K. Kaczor, A. Jasińska, J. Michalak.